Tokhmetov, Akylbek, Vyacheslav Lee, and Liliya Tanchenko. 2023. “DEVELOPMENT OF DAG BLOCKCHAIN MODEL”. Scientific Journal of Astana IT University 16 (16). https://doi.org/10.37943/16CGOY7609.